12 Şubat 2018 Pazartesi

Macaristan Ekonomik Bilgiler

1989 tarihinde parlamenter demokrasi rejimine geçen Macaristan, bu tarihten sonra merkezi planlamaya dayalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş amacıyla kapsamlı bir ekonomik dönüşüm süreci başlatmıştır.

31 Mart 1994 tarihinde tam üye olmak üzere Avrupa Birliği’ne başvuran Macaristan’ın AB üyelik süreci de Macaristan ekonomisine göreceli bir dinamizm kazandırmıştır. Bu süreçte liberalleşme, özelleştirme ve istikrarın sağlanması öncelikleri oluşturmuştur. 90’lı yılların başında dış ticaretle ilgili idari engeller kaldırılmış, doğrudan yabancı dış yatırımlar için uygun ortam yaratılmış, dövizle işlemler aşamalı olarak liberalleştirilmiş, Macar para birimi Forint 1996’da konvertibl hale getirilmiş ve dövizle işlemlerin liberalleştirilmesi süreci 2001’de tamamlanmıştır.

2004 yılında AB’ye tam üye olan Macaristan, geçtiğimiz dönemde yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmuş, doğrudan sermaye yatırımları ve likidite girişleri ile bölge ülkelerine göre daha hızlı bir ekonomik başarım yakalamıştır. ekonomisi ve demokrasiye geçilmesi bağlamında ilerleme sağlanmış olsa da, sürecin henüz tamamlanmadığı görülmektedir. Bu bağlamda özellikle, eğitim, sağlık, ulaşım, belediye hizmetleri gibi alanlara önemli miktarda devlet kaynağının aktarılması ve özellikle, bu kaynakların etkinlikten uzak kullanımı, ekonomi üzerinde önemli yük oluşturmuştur.

Bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek bütçe açıkları nedeniyle, ekonomi yavaşlamış, büyüme hızı azalmış ve ekonomik göstergeler giderek olumsuz bir seyir izlemeye başlamıştır. Ekonomideki yavaşlama eğiliminin, Macar Hükümeti tarafından bütçe açığının azaltılmasına yönelik olarak alınan ekonomik önlemlerin yanı sıra, fiyatlar ve ücretler arasında iç talebin azalmasına yol açan etkileşimden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir.


2006 seçimleri sonrasında uygulanan ekonomik program, öncelikle, Macaristan’ın büyüme oranına olumsuz şekilde yansımış, 2007 yılında kaydedilen yıllık yaklaşık % 1 dolayındaki büyüme hızı, Macar ekonomisinin son 11 yıllık dönemde gerçekleştirdiği en düşük oranlı büyüme olarak gerçekleşmiştir.

Macar ekonomisi, 2007 yılının ardından 2008 yılını da kırılgan bir yapıda geçirmekte iken, 2008 yılının Eylül ayında baş gösteren küresel ekonomik krizin etkilerine maruz kalmıştır. Öyle ki, Macaristan söz konusu küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olmuştur. Krizin etkileri ile tek başına mücadele edemeyeceğine inanan hükümet, 29 Ekim 2008 tarihinde IMF ile bir stand-by anlaşması imzalamak durumunda kalmıştır. Sonuç olarak Macar Hükümeti 2008 yılının son aylarında IMF’den 12,5, AB’den 6,5 ve Dünya Bankasından 1 milyar Avro olmak üzere, toplam 20 milyar Avro tutarında kredi sağlanmıştır.

Stand-by Anlaşmasının onaylandığı Kasım 2008 tarihinden bu yana Macar ekonomisi, finansal sürdürülebilirlik ile ekonomik istikrarın temini yönünde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu çerçevede, son yıllarda uygulanan mali programlar sayesinde, finansal sürdürülebilirlik ile ekonomik istikrarın temini yönünde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu kapsamda, bir taraftan, kamu harcamaları azaltılarak şeffaf bir hale getirilirken bir taraftan da finansal sektörde, bankacılık faaliyetleri takibe alınmış ve piyasaları güçlendirmeye yönelik bankacılık düzenlemelerinin çerçevesi oluşturulmuştur.Küresel krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Macaristan ekonomisi, 2009 yılında %6,8 oranında küçülmüştür. Ekonomide 2010 ve 2011 yılları arasında % 1’in üzerinde büyüme gerçekleşmesine rağmen, 2012 yılında % 1 civarında küçülme olmuş ve henüz beklenen canlanma sağlanamamıştır. Macar ekonomisinin gösterdiği daralma, küresel krizle doğrudan ilintili olduğu kadar, 2006 yılı son çeyreğinden bu yana Macaristan’da uygulanmakta olan ve sıkı para ve maliye politikaları öngören ekonomik istikrar paketleri ile de ilişkilendirilmektedir. Macar ekonomisinde 2013 yılında yeniden canlanma sağlanmış ve büyüme % 1,5 civarında olmuştur. 2014 yılında Macar ekonomisi % 3,7 oranında büyümüştür. 2006 yılından beri gerçekleşen en hızlı yıllık büyümedir. 2014 yılında yatırımlar ve özel tüketimdeki artışlar ekonominin büyümesini sağlayan en önemli faktörlerdir. Ekonomi 2015 yılında ise % 3 oranında büyümü, 2016 yılında ise %2 büyümüş,  2017-20 yılları arasında yıllık ortalama büyümenin% 2.4 olacağı tahmin edilmektedir.


2016 yılında kaydedilen temel makroekonomik verilere bakıldığında; gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 125,6 milyar dolar olmuştur. GSYİH’nın kompozisyonu incelendiğinde, en büyük katkıyı daha çok ihraç pazarlarına üretim yapan imalat sektörü sağlamaktadır.

2016 yılında enflasyon oranı %0,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu duruma gerekçe olarak, dünyadaki petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda ürünlerinde ki küresel fiyatların baskılanması gösterilmektedir.

Macaristan’da 2016 yılı işsizlik ise oranı %4,8 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında tarımın GSYİH'daki payı %3,6, sanayinin % 31,8 ve hizmetlerin 64,6 olarak gerçekleşmiştir.

Macaristanda Şirket Kurulumu

Tekrar ediyorum sirket kurulumu ile oturum alma isi kesinlik ile büyük yalan bu konuda zarar gőrmüs aldatilmis çok insanlardan dönüşler oldu.Mağdur olmanızı asla istemem. Şirket kurulum için 2500 Euro isteniyor bu rakam 500 Euro dur.

Emlak komisyonu ödemeden ve dolandırılmadan.Macaristanda ev sahibi olun.(SÜRESİZ OTURUM KONUSUNDA YENILIKLER)

EMLAK  SATIN ALMAK OTURUMA GİDEN EN GÜVENLİ VE KESİN YOLDUR...

Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir....

Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz....

Bu zamana kadar basarısız bir girişim yaşamadık, 


Detaylar için   ttekes@gmail.com   +3670 2645104 Değerli okurlarım  açıkçası ilgi ve alakanız memnuniyet verici hepinize çok teşekkür ederim.Evet emlak alımında komisyon ödemeden kelepir ve fırsat emlakları alabilme fırsatını benim ile yakalayacaksınız...Bu zamana kadar birçok kişi bu fırsatı benim ile yakaladı hiç kimse zarar görmedi ve yüzde yüz memnuniyet ile işleri teslim edildi....

Macaristan da ve diğer Ab ülkelerinde genel anlamda kanun olarak evi satan emlakçı yolu ile  satar ise eğer komisyonu satıcı öder diğer türlü alıcı kişiden kanunen komisyon alınmaz ben bu anlamda oldukça şeffaf çalışıyorum.

Sizlerin bu ilgi ve sevginize layık olmaya çalışıyorum.

Selamlar ve kucak dolusu sevgiler.

Tarık Tekeş
Deik -Dtik Macaristan Ülke Üyesi
Estergon şehri temsicisi

SON GÜNLERDE ORTAYA ÇIKAN DOLANDIRICILAR KONUSUNDA

Değerli Okurlarım son günlerde sürekli Macaristan'da emlak satacağız diye kandırılan ve dolandırılan insanlar ile iletişimdeyim.Elimden gekfiğince yardımcı olmaya ve yolunda göstermeye çalışıyorum

Bu tarz sorunla karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi temsilcisi ile irtibatta olun.Gerek Türkiyeden gerek ise yurt dışından aracı kişi yada kurumlar ile iletişim kuran herkes dertli!!! Ya aynı evin 3.yada 4.sahibi olmuş yada 2/3 bin euro komisyon ödemiş durumu belirsiz insanlar var.Hepsine geçmiş olsun diyorum.

SÜRESİZ  OTURUM  KONUSUNDA!!!

Macar devlet tahvili satışı ile süresiz oturum sahibi olun!!!Bütçe yeterli değil ise dert etmeyin farklı yollar ile yenilenebilir oturum elde edin.


Çok Sorulan sorulara cevaplar,

Sorular ve cevaplar ile otırma izni programı,

Macaristan Yerleşim Tahvil Programı nedir?

2012 yılının sonunda Macaristan hükümeti , ‘yerleşim kefaleti’ fikrini yeni bir kanunla yürürlüğe geçirdi.Macaristan Yerleşim İzni, AB vatandaşı olmayan kişiler tarafından, minimum 300,000 avro’luk bütçeyle yaklaşık 5.5 yıllık süre sonunda geri dönüşümlü özel bir kefaletle elde edilebiliyor.

Yerleşim kefalet programı Macaristan hühümeti tarafından tanınıyor mu?

Evet. 2012’nin CCXX yasası (2007’de düzenlenen 2. yasa), üçüncü Dünya ülke vatandaşlarının giriş ve yerleşim koşullarını kapsamaktadır.

Macaristan Yerleşim Kefalet Programından kimler yararlanabilir?

Kefaleti kişisel ya da şirket vasıtasıyla karşılayan her üçüncü dünya ülkesi vatandaşı yararlanabilir.

Ailem de bu programın içeriğine dahil midir?

Evet. Eşiniz ve çocuklarınız (18 yaşından küçük olma şartıyla), yatırımınıza bağlı olarak programa dahil olabilir; yani eşiniz ve çocuklarınız aynı anda işlem görebilirsiniz. Bunun için aile yakınlıklarınızı belgeyen resmi evraklarınız gerekmektedir. Macaristan geçici yerleşim izinlerini elde edildikten 6 ay sonra, her birey kalıcı yerleşim izni için başvurabilir. Diğer akrabalarınız da kendi yatırımlarına bağlı olarak programa katılabilirler.


Program dahilinde Macaristan pasaportu ve vatandaşlığı da elde edebilirmiyim?

Hayır. Program sadece Macaristanda yerleşim ve kalıcı ikameti içerir. Ancak 8 yıllık kalıcı ikametten sonra Macaristan vatandaşlığına başvuru opsiyonu bulunmaktadır.

Yerleşim vekaletini, direk Macar Hükümetinden alabilirmiyim?

Hayır. Şu anki düzenlemelere göre yatırımcılar, Macaristan Yerleşim Tahvillerini, direk Macaristan hükümetinden satın alamamaktadır, sadece Yerleşim Tahvil Ajansları tarafından sağlanmaktadır.

Yerleşim Tahvilleri ajansı, Macaristan parlemento ekonomi komitesi tarafından lisans verilmiş, Yerleşim Tahvilleri Programı yatırımcılarıyla ilgilenen özel bir finans şirketidir.Programın yararları nelerdir?

Kısa vadede, AB üyesi bir ülke olan Macaristan’da yerleşim elde edebilirsiniz.Macaristan Yerleşim izni, sizin Macaristan’da yaşama ve çalışmanızı; ailenizin de Avrupanın Şengen ülkelerinde özgürce seyahat etmesini mümkün kılar. Ayrıca Birleşik Devletler ve Kanada için vize işlemlerini de kolaylaştırır.

Kalıcı yerleşim izni dahilinde, Macaristanda çalışabilir veya kendi şirketimi kurabilirmiyim?

Evet

Programın toplam masrafı nekadar?


Program dahilinde yerleşim izni elde etmek için, en az 300,000 avroluk bir tahvil satın alınmalıdır. Ayrıca ek olarak 60,000 avro, Discus Holdings Ltd tarafından masraf ve işlem ücretleri olarak alınmaktadır.

Tahvillerden faiz alabilecekmiyim?

Hem hükümet tahvilleri hem de şirket bonolarımız faiz içermeyen işlemlerdir.

Yatırımımın geri dönüşü var mı?

300,000 avronun tamamı,beş yıl sonra geri ödenecektir.

300,000 avroluk yatırımımın geri dönüşünün garantisi var mı?

Evet. 300,000 avro 5,5 yıl vadeyle hükümet yerleşim tahvillerinde değerlenmektedir.vadesi dolduktan sonra 300,000 avro geri ödenecektir. Ayrıca, bazı Macar bankaları hükümet tahvillerini, servis sağlayıcılarının iflası veya miktarı geri ödememesi durumunda müşterinin hesabına yatırılmasının sigortalama ve garanti altına alma hizmeti verir.

Gerekli belgeler nelerdir?Pasaportun kopyasıKimlik belgesinin kopyasıuluslararası tanınan bir bankadan, son altı ay içinde alınmış bir adet orjinal banka referans mektubuson 6 ay içinde alınmış bir adet mesleki referans mektubu(avukat, noter, muhabesi veya esdeger benzeri mesleklerden )1 adet ikamet adresini gosteren orjinal belge (isim ve adresi tam olarak belirten yakin zamana ait fatura, banka dekontu veya banka, avukat, muhasebeci ya da noterden alınmış onaylı belge)yerleşim programında kullanılan yatırımın kaynağının raporuadli sicil kaydı Yerleşim başvurusunu nereye yapabilirim?

Macaristana yatırımcının ilk yerleşimi için geçici ikamet izni başvurusu, macaristan konsolosluğuna katılımcı tarafından bizzat arzedilmelidir. Başvurusu sırasında yetkili merci, katılımcının biyolojik bilgilerini (parmak izi, fotoraf) alır. Aıle başvurularında bütün ailenin Macaristan konsolosluğuna başvurması gerekir.

Macaristan yerleşim izni başvurularının gereklilikleri nelerdir?

Aşağıdaki gereklilikleri karşıladıktan sonra, yerleşim tahvil programına başvurarak ikamet iznini elde edebilirsiniz.

AB üyesi olmayan bi ülkenin vatandaşı olup, geçerli bir pasaporta sahip olmaközel hesap ya da sahip olunan şirket hesabından 300,000 avro yatırım yapılabilecek kapasiteye sahip olmak.temiz bir adli sicil kaydına sahip olmakmacaristan yetkili merciinin uygulayacağı temel güvenlik kontrolunden geçebilecek olmak.bu kontrolde Macaristan göçmenlik dairesi şu koşulları arar:a)sınırdışı olmaya maruz kalmamış olmak ve giriş yasağının bulunmaması; b)SIS’de(şengen bilgi sistemi) girişin engellenmesine maruz kalmamak; c)macaristanın milli güvenliği ve toplum güvenliği için bir tehdit teşkil etmemekYerleşim iznini kazanmak ne kadar uzun sürer?

İznin çıkarılması 8 işgünü sürerken, kimlik kartınım çıkarılması da ek olarak 10 gün alıyor.

Geçici ve kalıcı ikamet arasındaki farklar nelerdir?

Macaristan yerleşim iznini alan kişi, macaristanda ikamet etme hakkına sahip olur. Kalıcı yerleşim izni ömür boyu devam ederken, geçici yerleşim izni belirli bir süreyle (genellikle 3 veya 5 yıl) sınırlıdır. Macaristan geçici yerleşim izni, 6 ay sonra kalıcı yerleşim iznine dönüştürülebilmektedir.

Kalıcı yerleşim izni başvuru yurtdışında yapılabilir mi?

Evet. Kalıcı yerleşim izni için Macaristana gitmeniz gerekmez.

Macaristan kalıcı yerleşim iznini aldıktan sonra hangi haklara sahip olabilirim?

Macaristan kalıcı yerleşim iznini alan kimse, hükümet yönetimi adaylığı gibi bazı özel ayrıcalıklar dışında, macaristan vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara ve özgürlüklere sahip olur.macaristan kalıcı ikametine sahip olan kişi sınırsız süre macaristanda bulunup, yaşayabilir ve çalışabilir.kalıcı yerleşim iznine sahip olan kişi, macaristanin devlet okullarında eğitim görebilme hakkına sahiptir.

Kalıcı yerleşim izni, macaristana vizesiz girişe ve süre kısıtlaması olmadan konaklamaya imkan verir. Macaristan kalıcı yerleşim izniyle, şengen bölgesi içinde arzu ettiğiniz bölgeye seyahat edebilir ve orada kalabilirsiniz.

Kalıcı yerleşim elde etmek için macarca dil sınavını geçmem gerekir mi?

Hayır.

Macaristan kalıcı yerleşim izni alabilmem için macaristanda ikamet adresi gerekir mi?

Evet. Kalıcı yerleşim izni için başvuru yaparken ikamet adresine sahip olmak gerekmektedir. Bu durum, biz burada yaşamayı amaçlamayan müşterilerimiz için maliyet odaklı çözüm üzerinde çalışırken, macaristanda yaşamak isteyen bireyler için bi sorun teşkil etmemelidir.

Kalıcı yerleşim iznini kaybetmemek için Macaristanda geçirilmesi gereken minimum bir süre zarfı varmıdır?

Hayır. Macaristan Yerleşim Tahvil Programında bulunan katılımcılar için, Macaristanda bulunma ya da yaşama şartı yoktur.


   

4 Şubat 2018 Pazar

DEĞERLI TAKIPÇİLER VE ARKADAŞLAR

8
Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir....

Lakin benim aracılığım ile bu zamana kadar ev alıp oturum alamayan olmadı...Önemli olan işi doğru bilip uygulamak, 
Kanun kaide ve işi hakkı ile yerine getirmektir. 


Şu zamana kadar aksi bir durum ile karşılaşılmadı...

Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...
Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz....

Detaylar için   ttekes@gmail.com   +3670 2645104 

İslam tendensli bir aile yada görüşte iseniz... değil oturum alma vizeler bile sıkıntılı olan during olabilir bu konuda  bana ulaşabilirsiniz....

Uzun süreli visa konusunda mutlaka bana ulaşınız...

Macar Devlet tahvili alarak oturum izinleri işi askıya alınmıştır...

Tahvil kendi adına değilde aracı kurum adına alınanların geriye 300.000 euro alacağı şüphelidir...

Ben bu zamana kadar parasını geri alan birini duymadım bu işin takipçisiyim burda büyük bir oyun var....

Evimi / yerimi satıp yatırım yapacağım diyenlere bol şans diliyorum cebinize parayı koyun ondan sonra benim ile iletişime geçmeniz raha olumlu olur kanaatindeyim ...


Eğer şimdiki hükümeti destekliyor iseniz bu tamamen sizin tasarufunuzda ben tarafsızım lakin Avrupa birliği benim kadar demokrat düşünmüyor bu konuda özellik ile Almanya / Hollanda ve Macaristan...O bakımdan oturum ve visa konusunda kısıtlı olabiliyorsunuz...

Budapeşte hakkında bilgi edinmek isterseniz   http://budapestegezi.blogspot.hu/  bloğumu ziyaret edebilirsiniz...

3 Şubat 2018 Cumartesi

Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir.... Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz.... Detaylar için ttekes@gmail.com +3670 2645104Değerli okurlarım ve takipçilerim umumi talep üzerine süresiz oturumlar için Macaristanda yada AB ülkelerinde serbest dolaşım için Macar Devleti tarafından yetkilendirilmiş firma ile anlaşma yapmış bulunmaktayım. ( TAHVIL KONUSU MART 2017 TARİHİ  İTİBARİ İLE ASKIYA ALINACAKTIR )

2018 de yeniden gündeme gelmiştir.

Ister ev alarak isterseniz devlet tahvili alarak Macaristanda yada herhangi bir Avrupa ülkesinde serbestçe dolaşıp iş yapabilirsiniz.Detaylar için bana ulaşmaktan çekinmeyiniz, ( TAHVIL KONUSU MART 2017 TARİHİ  İTİBARİ İLE ASKIYA ALINACAKTIR )


MACAR HÜKÜMETİ HER ÖNÜNE GELENE OTURUM YADA ÇALIŞMA İZNİ MAALESEF VERMEZ.


Detaylar için beni çekinmeden arayabilirisiniz..Daha önce bir çok kişi ev alarak oturum sahibi oldu lakin münferit hareket eden ve daha sonra bana ulaşan bir çok aile maalesef oturum alamadı...

Macar ve Avrupa birliği hukukuna uygun olarak çalışmaları yürütüyor ve mağdur olmanızı engelliyorum.
Oturum izniniz çıkınca ödeme yapıyorsunuz her işimiz şeffaf ve net ilerliyor boş vaat yok.

TARIK TEKEŞ
+36 70 264 51 04 / whatsapp  mevcuttur....
ttekes@gmail.com

Hepinize sağlık sıhhat ve afiyet dolu bir gün diliyorum...

Budapeşte hakkında bilgi edinmek isterseniz   http://budapestegezi.blogspot.hu/  bloğumu ziyaret edebilirsiniz...

Emlak Komisyonu ödemeden ev sahibi olma fırsatı ....


Macaristan sınırları içersinde bölge her neresi olur ise olsun ....

Detaylar için beni çekinmeden arayabilirisiniz..Macaristanda oturum izni almanın belirli kriterleri vardır bu anlamda belirleyici özelliklere sahipseniz almanız mümkündür yeni pilot çalışmalarım ile 90 günden fazla kalmaya gerek duyulmadan 3 aileye 3 sene oturum izni aldım evrakları isteyen whatsapp tan yazarak bana ulaşabilir.

Tim takipçilerime güzel bir yıl diliyorum...

TARIK TEKEŞ
+36 70 264 51 04 / whatsapp  mevcuttur....
ttekes@gmail.com


Budapeşte hakkında bilgi edinmek isterseniz   http://budapestegezi.blogspot.hu/  bloğumu ziyaret edebilirsiniz...